ДА!

Няколко думи за нас

Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници е адвокатско съдружие в партньорство с Бизнестакс.

Какво
предлагаме


Дългосрочно партньорство

Съдружието предоставя висококачествени данъчно-правни и бизнес консултации на български и международни корпорации

Как
работим


Адвокати с дългогодишен успешен стаж в областта на данъчното, търговското, гражданското и наказателното право обединяват усилията си, за да предоставят комплексна услуга с висока експертност на български и чуждестранни юридически и физически лица.

Ние...

Бърз поглед към екипа

Здравей,
екип


Членовете на екипа на Адвокатско съдружие Терзиева, Иванчева, Найденова и съдружници са дългогодишни експерти в собствената си област и се включват в екипа ни, водени от възможността да реализират в пълен мащаб знанията и способностите си в защитата на правата и интересите на клиентите ни.

Дружеството ни залага на утвърдени експерти в областта си, за да осигури дългосрочен ангажимент към всеки отделен клиент, основан на базата на индивидуалното отношение към неговите интереси и инвестиции в страната или извън нея.

За да осигури стабилност и спокойствие на бизнеса на клиентите си, съдружието ни работи в тясно сътрудничество с чуждестранни адвокати и адвокатски кантори, както и с чуждестранни финансови и банкови институции.


Виктория Терзиева

Управляващ партньор


Анелия Иванчева

Управляващ партньор 

Силвия Найденова

Управляващ партньор


И така...

Нашите експертизи

Данъчно право

Банково и търговско право


Съдружието предоставя висококачествени правни услуги на български и международни корпорации в областта най-вече на данъчното, финансовото, банковото и търговското право.
Целта е да бъдат защитени интересите на клиентите ни във възможно най-широк аспект и да бъде улеснен бизнесът им, като им се предостави възможност за безпрепятствено и неограничено развитие.

Тук...

Контакти

Имате въпроси? Ние сме тук, за да помогнем.
+359 (0) 2 423 92 20